Hodegetria

Życie Duchowe • JESIEŃ 36/2003
(fot. Finnish National Gallery / Flickr.com / public domain)

1. Hodegetria1 – ta, która wskazuje drogę – to jeden z wielu obrazów Matki Bożej, jakie powstały we wczesnym średniowieczu. Jest to przedstawienie bardzo proste: Chrystus siedzi na lewym ramieniu Matki, podczas gdy Ona wskazuje na Niego prawą dłonią. Na większości obrazów Jego oczy spoczywają na Niej, czasem również On podnosi rękę do błogosławieństwa.

2. Jedną z najistotniejszych cech ikon jest kierunek, w jakim gesty i linie przyciągają i prowadzą nasze oczy. I tak, na wspaniałej ikonie Trójcy Andrieja Rublowa, nachylenie głów i – bardzo stonowane – gesty dłoni mówią nam wiele o tym, co Rublow chce powiedzieć (a właściwie napisać, ponieważ w języku prawosławnych chrześcijan ikony się pisze, a nie maluje) o relacjach między Boskimi Osobami. W tym sensie wszystkie ikony „wskazują drogę” – zapraszają nas, abyśmy poszli śladem pewnej linii, wybrali się w krótką podróż w obrębie malowidła. Nie jest to oczywiście cecha swoista ikon: wiele znakomitych obrazów zachodnich wymaga czegoś podobnego, najsilniej może obraz Grünewalda z ołtarza w Isenheim, gdzie niesamowicie wydłużony palec wskazujący Jana Chrzciciela kieruje się w stronę Ukrzyżowanego. Jednak w przypadku ikony nie chodzi o dramatyczne gesty, które uwypuklają jakieś przesłanie, lecz o podróż, jaką oko musi odbyć po złożonym obrazie w całej jego rozciągłości. Niezależnie od tego, gdzie się zaczyna, oko prowadzone jest przez płynny bieg linii, a ścieżka jego ruchu sama wyraża przesłanie obrazu. Przesłanie jest zresztą raczej niestosownym słowem, ponieważ błędnie sugeruje, że ikona ma do przekazania jedną prostą naukę, a nie – że jest zaproszeniem do ciągłej kontemplacji.

3. Tak więc Hodegetria skupia się na geście Maryi, która wskazuje na Dziecko, ale to jeszcze nie koniec ruchu. Oczy Chrystusa prowadzą nas ku twarzy Maryi, a oczy Maryi kierują się ku nam, jak to często bywa na takich obrazach. Ona zwraca się do nas – mówi do nas – a to, co ma nam do powiedzenia, wypowiada Jej prawa dłoń. Przedstawia nam swojego Syna i właśnie to Dziecko, które pokazuje Maryja, jest kimś, kto skupia na Niej całą swoją uwagę. Bardzo typowe dla stylu ikon jest ukazywanie ludzi w relacjach, które ich wzajemnie określają, a nie tylko w osobnych portretach. I nie tylko nie potrafimy zrozumieć Maryi inaczej niż jako wskazującej na Chrystusa – nie potrafimy również zrozumieć Chrystusa inaczej niż jako skupionego na Maryi. Jezus nie zdaje się nam samotnym monarchą, zasiadającym na tronie w oddali, lecz kimś, kto jest i kocha w związku z człowiekiem; kimś, w kim byt i miłość są już skierowane ku ludzkości.

4. Na tej ikonie Maryja jest sobą przez to, że wskazuje na kogoś innego niż Ona sama – Jej tożsamość spełnia się w tym, że Maryja prowadzi do Jezusa. Jest zatem „Tą, która wskazuje drogę”, w różnych znaczeniach. Droga do życia polega na odejściu od skupienia na sobie, od przedstawiania siebie wobec świata jako odosobnionej jednostki, jako sporego kawałka ludzkiego materiału, który sam sobie wystarczy. Konkretniej – jest to droga do Jezusa, ale znów – nie do Jezusa, który sam byłby taką odosobnioną postacią, lecz do Jego miłującej uwagi, która kieruje się ku innemu człowiekowi. Podobnie jest w przypadku ikony Trójcy Rublowa – nasze oczy przyciąga postać centralna (zwykle utożsamiana z Drugą Osobą, czyli ze Słowem), ale już sama Jej postawa i gest odciągają nas od Niej ku innej postaci po lewej stronie (zwykle utożsamianej z Ojcem). Droga do Jezusa i z Jezusem prowadzi nas wprost do Jego zaangażowania w ludzki świat, w którym całkowicie zapomina On o sobie, a nie wyłącznie do kontemplacji Jezusa jako samotnego Boskiego indywiduum.

5. Ikona zaczyna w ten sposób mówić coś ważnego o tym, w jaki sposób poznajemy Chrystusa. Jesteśmy prowadzeni do Chrystusa jako do tego, który sam prowadzi nas do innych – który nie ukaże się nam inaczej niż jako ten, którego miłość jest czynna i ukierunkowana. Kochać Chrystusa oznacza kochać Jego miłość, kochać to, co On kocha – to właśnie przesłanie z siłą i wyobraźnią wyraził św. Augustyn w swoich rozważaniach o Trójcy. I jest jeszcze inny oczywisty „augustyński” wniosek, który musimy tutaj wyciągnąć, a który ikona czyni całkiem przejrzystym, ponieważ dostrzegamy w niej ruch obiegowy, kolisty – Maryja wskazuje na Jezusa, a On patrzy na Nią. Maryja „wraca do siebie” przez Jezusa. Ona jest sobą nie tylko przez to, że wskazuje na Chrystusa, ale także przez to, że Jego miłość kieruje się właśnie ku Niej. Gdy spogląda ku Chrystusowi, to patrzy na siebie w prawdzie – jako na kochaną przez Niego.

6. Maryja patrzy więc na nas, wzywając nas swoim gestem do tego, abyśmy nie zatrzymywali wzroku na Jej twarzy, lecz poszli śladem Jej dłoni, która wskazuje na Jezusa; On patrzy na Nią, przyciągając na powrót nasz wzrok ku Jej twarzy; a oblicze Maryi, ku któremu zwraca się miłujące spojrzenie Chrystusa, jest właśnie twarzą, która kieruje się nie ku Niemu, lecz ku nam, zachęcając nas, abyśmy znów zwrócili, „nawrócili” nasz wzrok ku Niemu. Na tej ścieżce wszystko jest w ruchu, nasz wzrok wciąż się przemieszcza. Nie chodzi więc tutaj po prostu o takie pragnienie, które usilnie szuka sycącego je obrazu i zatrzymuje się na nim, gdy tylko go znajdzie.

7. Jeśli tak właśnie jest, to stajemy się sobą i odkrywamy siebie w procesie, który istotnie wymaga od nas przekraczania granic. Aby nasze dłonie wskazywały na Jezusa, musimy najpierw zostać wyprowadzeni w dostatecznym stopniu z naszych zwyczajnych sposobów myślenia i działania tak, byśmy chcieli powiedzieć „Nie patrz na mnie, patrz na Niego”. Zdając sobie sprawę z własnego zamętu i porażki, nie chcę już być tym, na co patrzą ludzie. Gdy w swoim doświadczeniu trafiam na taką porażkę, moja odruchowa tęsknota do sprawowania nad wszystkim kontroli i bycia w centrum świata zostaje podana w wątpliwość, głęboko naruszona. Muszę opuścić to centrum, którym jest mój obraz samego siebie, i swoim działaniem w swoim ciele wykreślić ścieżkę ku prawdzie. Jeśli w swojej porażce odkryłem wierność Boga w Chrystusie, zapragnę, by zupełnie jasnym stał się fakt, że tę prawdę znajduje się właśnie w Nim. Uznanie, że się mi nie powiodło, rezygnacja z niedoszłego obrazu samego siebie jako osoby doskonałej stają się ścieżką do Chrystusa dla kogoś innego.

8. Bóg przekroczył jednak granicę boskiego życia. Bogu nie chodzi o to, żebym powiedział: „Zapomnij o mnie, ja się nie liczę”. Uważna miłość Boga troszczy się o mnie, zapewnia mnie, że On – mówiąc językiem biblijnym – „nie wstydzi się nosić imienia mojego Boga” (por. Hbr 11, 16), nie wstydzi się być sobą jako ten, kto pozostaje w relacji ze mną, mimo że jestem w stanie godnym pożałowania. W całej historii biblijnej Bóg pozwala się identyfikować z tymi, z którymi współdziała – daje się poznać jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, jako Pan Bóg Izraela, jako ten, którego ciałem jest wspólnota chrześcijan. Bóg nie objawia swojej tożsamości w sposób niezmącony i całkowicie bezpieczny. On tajemniczo potwierdza jedynie swą boską wolność w tym, że chce być identyfikowany jako Bóg, który wybiera sobie lud nieposłuszny i buntowniczy („Będę, który będę” – tak najlepiej brzmi w tłumaczeniu wers z Księgi Wyjścia, por. Wj 3, 14). Kiedy zatem chcę powiedzieć „Nie patrz na mnie, patrz na Chrystusa, na Boga”, to sam Bóg mówi „Ale mnie wolno dalej patrzeć na ciebie”. Odkrywam siebie samego jako kogoś, kto się urzeczywistnia – kto w ogóle istnieje – dzięki uwadze, jaką kieruje ku mnie Bóg. Żyję, bo On patrzy na mnie z troską.

9. Chrześcijanom tradycyjnie nie odpowiadała myśl, że Maryja mogłaby dzielić z nami głębię ludzkiego grzechu i porażki. Prawdą jest przecież, że Jej „tak” w rozmowie z aniołem wskazuje, iż od samego początku wierzący uznawali wolność, z jaką Maryja odpowiedziała na wezwanie Boga, za znak jakiejś nadzwyczajnej prawości duchowej. Jeśli jednak zastanowimy się nad rolą Maryi, przekonamy się może, że nie jest Ona tak odległa od nas, jak by się mogło zdawać na pierwszy rzut oka. Staje przed nami na początku Ewangelii Mateusza i Łukasza jako osoba pozbawiona znaczenia w swoim pierwotnym środowisku – niezamężna kobieta w okupowanym kraju. Wezwana jest przez Boga do podjęcia roli, która w tym właśnie kontekście mogłaby jedynie naznaczyć ją jeszcze intensywniej jako osobę przegraną, wykluczoną ze społeczeństwa – jako kobietę w ciąży bez wyjaśnienia, jako źródło hańby dla jej narzeczonego. Cóż Ona może uczynić oprócz wskazania na Syna, tak jakby chciała powiedzieć: „Tylko tam znajdziesz odpowiedź, co to wszystko ma znaczyć”? Przez akceptację ryzyka, potępienia ze strony innych oraz skandalu Maryja już wskazuje na swego Syna, którego ścieżka będzie również tą samą drogą odrzucenia przez ludzi. Przyjmując tę drogę jako swoją, On znowu zwraca wzrok ku Maryi, jakby chciał nam powiedzieć, że to Ona wskazała wcześniej właściwy kierunek. Zapomnienie o sobie, z jakim Maryja przyjmuje wezwanie Boga, jest zapowiedzią krzyża. Maryja z góry kocha już tę miłość, którą Jezus ukaże w życiu i śmierci. W swoim krzyżu Jezus dowodzi, że kocha tę samą miłość, którą Jego Matka ukazała przez swoją zgodę na hańbę i zgorszenie Jego narodzin. On nie wstydzi się tego, że jest znany jako Jej Syn, i uznając Ją za swoją Matkę, uznaje istotę tej wiary, do której wszyscy jesteśmy wezwani.

10. Maryja rezygnuje z bezpieczeństwa i dobrego imienia ze względu na nieodparte wezwanie Boga, na Jego usilne dążenie do tego, aby rzeczywiście przyjść na świat. Dla większości z nas (chociaż są, Bogu dzięki, i tacy, którzy dobrowolnie zapominają o sobie) rezygnacja z bezpieczeństwa i dobrego imienia jest zwykle prozaicznym skutkiem potknięcia się o własną słabość, skłonność do błędu i upadku. Ale niezależnie od tego, czy owa rezygnacja ma charakter czynny, czy też po prostu się nam przydarza wbrew naszej woli, proces ten rzeczywiście się w nas dokonuje, a jego skutkiem jest gest skierowania dłoni ku Chrystusowi, który znajduje się w centrum ikony. Tylko w odniesieniu do Jezusa wszystko zacznie mieć sens, chociaż wcale nie jestem w stanie powiedzieć, na czym ten sens będzie polegał. A jednak, gdy moje życie wskazuje w ten sposób na Niego, to właśnie ja rzeczywiście i konkretnie ukazuję Go innym. On żyje we mnie, przyjmując za swoje to, czym jestem.

11. Granicą, którą muszę przekroczyć, jest obraz samego siebie, osadzony w uznaniu ze strony innych ludzi lub społeczeństwa w ogóle, umacniany przez poczucie, że sprawuję kontrolę nad otoczeniem, w którym żyję. Mogę przekroczyć tę granicę dobrowolnie, tak jak Maryja i Jej Syn, ale może być i tak, że bezceremonialnie przerzucą mnie przez nią okoliczności mojego życia. Jeśli zdarzy się to drugie, to mogę temu zaprzeczyć i po prostu się wycofać, ale obraz Maryi wskazującej drogę – obraz, który mam przed sobą – przypomina mi, że mogę to uczynić tylko za cenę prawdy, i za cenę życia wartego zachodu. Stanę się tym, kim jestem w oczach Boga dopiero wtedy, gdy będę mógł powiedzieć, że wszystko nabierze sensu tylko w odniesieniu do tego, na którego wskazuję, a nie dzięki moim własnym sukcesom i osobistej świętości. A sens, jaki Jezus nadaje naszemu życiu, nie polega na cudownej reorganizacji świata, na podaniu wyjaśnień i wdrożeniu programów odnowy, lecz na tym, że swoją uwagę bez reszty kieruje On z miłością i przebaczeniem ku światu, który przywiódł Go do ludzkich narodzin.

12. Patrząc na tę ikonę, spotykamy się zatem z podwójnym wyzwaniem. Czy przystaję na to wszystko, co mi przypomina, że mimo wszelkich wysiłków nie udaje mi się sprawować całkowitej kontroli nad moim światem? I czy umiem kochać miłość, która widzi moje niepowodzenie, ale jednak nie ustaje? Jeśli umiem, to ta ikona może się stać obrazem mnie samego w Chrystusie. Nie chodzi o to, że stanę się jakimś abstrakcyjnym znakiem wskazującym na Niego, drewnianym drogowskazem z tabliczką „Tędy do Jezusa”. Ukochanie tej miłości, która nie opiera się na sukcesie i władzy kochanego nad życiem, przyciąga ludzkie oko z powrotem do konkretnej ludzkiej twarzy, zdolnej mówić teraz o Bogu po prostu przez to, że jest sobą, z wszelkimi cechami swoistymi. Jeśli miłość, która mnie uznaje i przemienia, nie potrzebuje mojego niecierpliwego wysiłku ani moich osiągnięć, to nie muszę ukrywać swojej twarzy. Jeśli Bóg nie wstydzi się być moim Bogiem, to i ja nie muszę się wstydzić swojej twarzy. Tak więc oczy Maryi patrzą prosto na mnie, zapraszając mnie, abym podobnie ukazywał swoją twarz innym – tę twarz, do której powracam po przebyciu drogi, jaką wyznaczyła mi ikona.

Tłumaczył Wojciech Jajdelski

Przypis
1. R. Williams, Ponder These Things: Praying with Icons of the Virgin, Norwich: The Canterbury Press, 2002, ss. 3-18. Copyright by Rowan Williams 2002. Przekład za zgodą wydawcy.