Jan Paweł II

powiązane treści:

 1. Kościół jutra

  O rozpalaniu ognisk w czasach kryzysu
  W 1969 roku przyszły papież Benedykt XVI powiedział: „Kościół czeka poważny kryzys, który drastycznie ograniczy liczbę wiernych i jego wpływy. Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra. Będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku".
 2. Życie Duchowe • LATO 115/2023

  Zobaczyć Boga
  Niewidzialny Bóg na różnie sposoby uwidacznia się w swoim objawieniu. Czyni to najpierw w stworzeniu, a w sposób szczególny Bóg uwidacznia się w człowieku „stworzonym na obraz Boży”.
 3. Władza a chrześcijaństwo

  Z Pawłem Rojkiem, autorem "Liturgii dziejów", rozmawia Jacek Siepsiak SJ
  Z Pawłem Rojkiem, filozofem i socjologiem, autorem "Liturgii dziejów", rozmawia Jacek Siepsiak SJ
 4. Musimy stać się słabi, by głosić Chrystusa z mocą

  Księża powinni być świadkami tego, że ubóstwo i materialny nie­dostatek, niemoc i cierpienie przybliżają człowieka do Boga. Po­winni sami uczyć się Jezusa Chrystusa nie z podręcz­ników teologii, lecz krocząc z ubogimi, odrzuconymi, cierpiącymi z powodu niesprawiedliwości.
 5. Kobieta – od pogardy do idealizacji

  Kobiety zaczynają dostrzegać, że choć usłyszały na swój temat wiele podniosłych zdań i choć stanowią ponad połowę wiernych Kościoła, w praktyce mają bardzo ograniczoną możliwość współdecydowania o nim.
 6. Życie Duchowe • WIOSNA 98/2019

  Duchowość patrioty
  Bardziej jestem katolikiem czy Polakiem? Czy moje chrześcijaństwo to «tylko» element rodzimej tradycji czy raczej wierność ojczystej kulturze wynika z ewangelicznego patrzenia na to, "co cesarskie"?

Strony