Rozmowy duchowe

O duchowych owocach rekolekcji z Postem Daniela z ks. Krzysztofem Gajosem SAC z Centrum Animacji Misyj­nej w Konstancinie-Jeziornie, rozmawia Anna Kocielińska.
Z Alicją Kmietowicz-Synowiec i Michałem Kusiem z Jezuickiego Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej „Manresa” w Krakowie rozmawia Stanisław Łucarz SJ.
Z reżyserem i kompozytorem Dariuszem Reguckim rozmawia Stanisław Łucarz SJ.
Z aktorem Lechem Dyblikiem o wcielaniu się w rolę rozmawia Damian Strączek
Z profesorem Janem Grosfeldem rozmawia Stanisław Łucarz SJ.
Z Witalijem Osmołowskim SJ, koordynatorem pomocy ukraińskim uchodźcom przy Jezuickiej Służbie Uchodźcom, rozmawia Stanisław Łucarz SJ.