Redakcja kwartalnika "Życie Duchowe"

Redaktor naczelny:
Jacek Siepsiak SJ

Wydawca:
Wydawnictwo WAM
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

Redaguje zespół:
Józef Augustyn SJ, Marek Blaza SJ, ks. Krzysztof Grzywocz, Dariusz Kowalczyk SJ, Wacław Królikowski SJ, Stanisław Morgalla SJ, Lucyna Słup, Katarzyna Stokłosa (sekretarz redakcji), Alicja Straszecka, Damian Strączek

Opracowanie graficzne:
Anna Jędrusiak

Skład:
Andrzej Sochacki

WWW:
Rafał Leśniak

Numery Życia Duchowego