muzyka

powiązane treści:

 1. Życie jest ciekawsze niż fikcja

  Z reżyserem i kompozytorem Dariuszem Reguckim rozmawia Stanisław Łucarz SJ
  Z reżyserem i kompozytorem Dariuszem Reguckim rozmawia Stanisław Łucarz SJ.
 2. "Credo" Pendereckiego

  „Credo Krzysztofa Pendereckiego streszcza nie tylko sposoby myślenia i kształtowania muzycznego, jakie europejska kultura muzyczna wytworzyła na przestrzeni minionego półtysiąclecia. Streszcza i syntetyzuje zarazem najbardziej własne odczucie i rozumienie funkcji wiary w życiu człowieka"...
 3. Posłuchaj Zmartwychwstania

  II Symfonia c-moll Gustawa Mahlera
  II Symfonia c-moll „Zmartwychwstanie” jest najczęściej wykonywanym dziełem Gustawa Mahlera. To jeden z najznakomitszych utworów podejmujących tematykę drogi od życia poprzez śmierć do zmartwychwstania.
 4. Jezuita i reggae

  Z Wojciechem Kowalskim SJ, duszpasterzem akademickim i młodzieżowym, rozmawia Jacek Siepsiak SJ
  "Nie ma piękniejszej muzyki do mówienia o sprawach duchowych, o Bogu, niż właśnie reggae. To nie są tylko dwa akordy. Ta muzyka połączona z biblijnym tekstem może stać się kilofem, który gdy dokopie się do źródła (...) da doświadczenie Boga" - mówi Wojciech Kowalski SJ w rozmowie z Jackiem Siepsiakiem SJ.
 5. Johann Sebastian Bach i jego rodzina

  Bachowie byli organistami, muzykami miejskimi, kantorami. Cieszyli się renomą, zajmowali prestiżowe stanowiska nie tylko w ważnych miastach Turyngii, lecz także w Górnej i Dolnej Saksonii. Co ważne, członkowie tej muzycznej wspólnoty starannie podtrzymywali więzi rodzinne.