Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar

powiązane treści:

  1. Pokonać kryzys nie do pokonania

    Świadectwo
    Pierwsze lata małżeństwa uważałam za udane. Wydawało mi się wtedy, że moje małżeńskie życie to idylla, która będzie trwała zawsze. Późniejsze wydarzenia pokazały jednak, jak bardzo się myliłam. Okazało się, że same rozmowy to za mało.
  2. Życie Duchowe • ZIMA 117/2024

    Wina nie mają
    Znamy słowa z Ewangelii św. Jana zawarte w tytule numeru. Znamy też historię przemiany wody w wino, której Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej. Symbolika tego cudu stała się dla naszych Autorów punktem wyjścia do refleksji nad sytuacją ludzkich braków i sposobów wyjścia z kryzysów.