Ojcowie monastyczni

powiązane treści:

  1. Życie Duchowe • LATO 115/2023

    Zobaczyć Boga
    Niewidzialny Bóg na różnie sposoby uwidacznia się w swoim objawieniu. Czyni to najpierw w stworzeniu, a w sposób szczególny Bóg uwidacznia się w człowieku „stworzonym na obraz Boży”.