Kazanie na górze

powiązane treści:

 1. Jak się (nie) modlić

  Rady Jezusa dotyczące modlitwy i ich praktyczne zastosowanie u św. Ignacego Loyoli
  Rady Jezusa w Kazaniu na Górze dotyczące modlitwy znajdują swoje odbicie w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego. Tak jak Jezus pragnął ukształtować duchowość swoich uczniów, podobnie św. Ignacy chciał kształtować duchowość swoich uczniów.
 2. Słowa obietnicy

  Z profesorem Janem Grosfeldem rozmawia Stanisław Łucarz SJ
  Z profesorem Janem Grosfeldem rozmawia Stanisław Łucarz SJ.
 3. Ścieżka wiodąca do przebóstwienia

  Błogosławieństwa w Kościele prawosławnym
  Błogosławieństwa rozpoczynające Kazanie na Górze (por. Mt 5,1–7,28; Łk 6,17–49) w tradycji chrześcijaństwa wschodniego traktowane są jako przykazania Chrystusa. Została w nich zawarta nauka o istocie prawdziwego szczęścia chrześcijanina.
 4. Duchowość ośmiu błogosławieństw

  Próbując ująć syntetycznie duchowość ośmiu błogosławieństw, można powiedzieć, że to duchowość realisty i maksymalisty. Chrystus pokazuje ludziom, że człowiek jest w stanie wspiąć się na wyżyny ducha, jednak jednocześnie uświadamia, że może to kosztować człowieka bardzo wiele.
 5. Życie Duchowe • ZIMA 113/2023

  Szczęśliwy chrześcijanin
  Wraz z Chrystusem pojawia się nowa recepta na szczęście, która nie tylko nie stoi w sprzeczności z tą starotestamentalną, lecz jest jej kontynuacją i pogłębieniem. Jezus wykłada ową receptę w Kazaniu na Górze i to właśnie ono jest tematem numeru.
 6. Diabeł boi się ludzi radosnych

  Św. Jan Bosko miał mawiać, że diabeł boi się ludzi radosnych. I nie chodziło mu zapewne o wesołkowatych, ale o takich, którym wiara pozwala dojrzeć sens życia w każdej sytuacji. Bo radość chrześcijańska nie redukuje się do doraźnego odczuwania, ale pozwala popatrzyć radośnie na całe życie, choćby teraźniejszość była trudna.