jak się modlić

powiązane treści:

  1. Jak się (nie) modlić

    Rady Jezusa dotyczące modlitwy i ich praktyczne zastosowanie u św. Ignacego Loyoli
    Rady Jezusa w Kazaniu na Górze dotyczące modlitwy znajdują swoje odbicie w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego. Tak jak Jezus pragnął ukształtować duchowość swoich uczniów, podobnie św. Ignacy chciał kształtować duchowość swoich uczniów.
  2. Życie Duchowe • ZIMA 113/2023

    Szczęśliwy chrześcijanin
    Wraz z Chrystusem pojawia się nowa recepta na szczęście, która nie tylko nie stoi w sprzeczności z tą starotestamentalną, lecz jest jej kontynuacją i pogłębieniem. Jezus wykłada ową receptę w Kazaniu na Górze i to właśnie ono jest tematem numeru.