Marcin Cielecki

Marcin Cielecki (ur. 1979), poeta, eseista i publicysta, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Opublikował zbiory wierszy: Węsząc za…; Czas przycinania winnic; Ostatnie Królestwo.

Publikowane artykuły: