zapach świętości

powiązane treści:

  1. Umysł we władzy ulotnych cząsteczek

    Czyli o mechanizmie węchu człowieka
    Świadomość, jak zaawansowanymi narzędziami posługuje się organizm człowieka, aby analizować pojawiające się w powietrzu cząsteczki chemiczne, zbliża do zrozumienia relacji między naszą cielesno­ścią a duchowością.