Ewangelia św. Marka

powiązane treści:

  1. Poznać, kim jest Jezus

    Wprowadzenie w lekturę biblijną
    Ewangelia św. Marka zmierza do przekonania czytelnika, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem i Synem Bożym. Refleksja nad osobą Jezusa należy do istotnej jej treści. Nie jest ona oderwana od historycznych wydarzeń czy dodatkiem do nich.
  2. Zamieszkać w Biblii

    Z ks. Stanisławem Haręzgą, biblistą, rozmawia Józef Augustyn SJ
    Z ks. Stanisławem Haręzgą, biblistą, rozmawia Józef Augustyn SJ.