Katarzyna Jarkiewicz

(ur. 1971), doktor historii, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, historyk i antropolog kultury, badacz mentalności religijnej społeczeństwa polskiego. Opublikowała między innymi: Sakralność i profaniczność obrazka religijnego. Wokół problemów oddziaływania Kościoła na sferę wytwórczości dewocyjnej; Medialne oblicze Kościoła. Dyskurs wokół polskiego dziennikarstwa katolickiego.