Maria Łukaszewicz-Chantry

(ur. 1963), pracuje w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się przede wszystkim renesansową poezją łacińską oraz rzymską poezją epoki cycerońskiej i augustowskiej. Opublikowała: Trzy nieba. Przestrzeń sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego; Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska.