Jacek Bolewski SJ

(1946-2012), prof. dr hab. teologii, uznany teolog, ceniony rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz. Opublikował między innymi: Królowanie Bożego Serca; Co po Wenecji… Śladem artystów i świętych; Misterium Mądrości. Traktat sofio-mariologiczny; Podstawy modlitwy.