Zmartwychwstanie Jezusa

powiązane treści:

  1. „Nawet ateista zegnie kolana”

    Matthias Grünewald swoim obrazem "Zmartwychwstanie" z ołtarza Isenheim pomaga zrozumieć, jak wielką nadzieję niesie Zbawiciel. Waldemar Łysiak pisze o tym dziele, że „równie sugestywnego Zmartwychwstania, co Grünewald, nie stworzył nikt". "Arcydzieło klasztoru Isenheim nawet ateiście lub innowiercy zegnie kolana”.
  2. List Marii Magdaleny do Zmartwychwstałego

    Wśród renesansowych utworów znajduje się łaciński tekst "Maria Magdalena Iesu Christo" („Maria Magdalena do Jezusa Chrystusa”). Liczy on 156 wersów i ma formę poetyckiego listu, który pisze Maria Magdalena do Jezusa po Jego Zmartwychwstaniu. Autor utworu to niemiecki humanista Helius Eobanus Hessus (1488-1540).