zjednoczenie z Chrystusem

powiązane treści:

 1. Mistyka miłości

  Nasze życie staje się bardziej mistyczne, im więcej działa w nas Duch Święty, napełniający miłością – Boga i bliźniego (por. Rz 5, 5). Nie jest istotne, byśmy tę miłość „czuli” czy przeżywali... Liczy się raczej oddanie całego siebie wcielonemu Bogu w postawie, gdzie nie „ja” stoję na pierwszym miejscu, tylko działający we mnie i przeze mnie Jezus (por. Ga 2, 20).
 2. Nawoływanie do zawierzenia Bogu

  Duchowe pouczenia Mistrza Eckharta
  Mistrz Eckhart głosił prawdy niełatwe i bezpośrednio dane jedynie nielicznym. Wszystko, co czynił, wypływało z wewnętrznej potrzeby dzielenia się zniewalającą oraz bezbrzeżną radością, która spłynęła na niego w łasce kontemplacji najświętszych tajemnic. Pragnął przywieść do Boga jak największą liczbę ludzi i napełnić ich ducha słodyczą Boskich ujawnień.
 3. Vita Christi i Ćwiczenia duchowne

  Święty Ignacy Loyola długo i bardzo głęboko studiował "Wprowadzenie" do "Vita Christi" Ludolfa z Saksonii i pewnie – przynajmniej na początku – nawet nie zdawał sobie sprawy, jak bogate to dzieło pod względem treści oraz jak głęboko zakorzenione w Biblii i pismach Ojców Kościoła.
 4. Stygmaty Ojca Pio

  Objawienie miłości Boga i cierpienia człowieka
  Jedną z najbardziej znanych i charyzmatycznych osób minionej epoki był Ojciec Pio, włoski kapucyn, który otrzymał dar stygmatów, stając się "widzialnym sakramentem" Chrystusa w Kościele, a zarazem znakiem sprzeciwu. Noszone przez niego w ciągu pięćdziesięciu lat krwawiące znaki męki były i nadal pozostają źródłem nieustających polemik.