ubodzy

powiązane treści:

  1. Piękno niemocy

    Z Marcinem Świądrem OFMCap, ikonografem, rozmawia Jacek Siepsiak SJ
    Marcin Świąder OFMCap: "Dla mnie ubodzy są we współczesnym świecie ikoną Chrystusa".
  2. Musimy stać się słabi, by głosić Chrystusa z mocą

    Księża powinni być świadkami tego, że ubóstwo i materialny nie­dostatek, niemoc i cierpienie przybliżają człowieka do Boga. Po­winni sami uczyć się Jezusa Chrystusa nie z podręcz­ników teologii, lecz krocząc z ubogimi, odrzuconymi, cierpiącymi z powodu niesprawiedliwości.