tożsamość Jezusa

powiązane treści:

  1. Poznać, kim jest Jezus

    Wprowadzenie w lekturę biblijną
    Ewangelia św. Marka zmierza do przekonania czytelnika, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem i Synem Bożym. Refleksja nad osobą Jezusa należy do istotnej jej treści. Nie jest ona oderwana od historycznych wydarzeń czy dodatkiem do nich.