sztuka modlitwy

powiązane treści:

  1. Życie Duchowe • WIOSNA 62/2010

    Sztuka modlitwy
    Wiosenny numer kwartalnika „Życie Duchowe” poświęcony jest „Sztuce modlitwy”. Jak bowiem zauważa Jakub Kołacz SJ w artykule "Rozmowa serca z sercem", „kiedy przyjdzie czas rachunku sumienia, wówczas wiele nawet wyrobionych duchowo osób do listy grzechów dopisuje kłopoty z modlitwą”. W numerze piszemy o tym, jak owe kłopoty przekraczać.
  2. O walce z demonami na modlitwie

    Ewagriusz z Pontu, Ojciec pustyni z IV wieku, w swoich sławnych stu pięćdziesięciu trzech sentencjach o modlitwie "De oratione" mocno podkreśla, iż modlitwa wymaga wytrwałości, wewnętrznej walki i zmagania: "Bądź wytrwały i módl się usilnie; odrzucaj nachodzące cię troski i myśli. Wprowadzają one w zamęt i niepokój, aby pozbawić cię siły".