Stara Wieś

powiązane treści:

  1. Wspomnienia kresowe

    Z Tadeuszem Ślipko SJ, filozofem i etykiem, rozmawia Józef Augustyn SJ
    Z Tadeuszem Ślipko SJ, filozofem i etykiem, rozmawia Józef Augustyn SJ.
  2. Uczył kochać rzeczy dalekie

    Wspomnienie o ojcu Stefanie Weidlu SJ
    Ojciec Stefan Weidel promieniował wielką kulturą. Nie należał do nikogo oprócz Boga i do Niego odsyłał ludzi, których dane mu było spotkać w swoim życiu. Każdego szanował według prawdy jego bycia człowiekiem oraz według prawdy powierzonych mu zadań, ale przed nikim nie bił pańszczyźnianych pokłonów. Jego posłuszeństwo przełożonym nigdy nie przerodziło się w poddaństwo.