prozelityzm

powiązane treści:

  1. Prozelityzm – wypaczona metoda nawracania

    Papież Franciszek na początku swego pontyfikatu w adhortacji apostolskiej "Evangelii gaudium" podkreśla, że „Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale przez przyciąganie”, a źródłem tego „przyciągania” jest sam Chrystus.
  2. Życie Duchowe • LATO 107/2021

    Nawrócenie
    „Jezuici i ich współpracownicy właśnie rozpoczęli Rok Ignacjański, który ogłoszono z okazji minięcia pięciuset lat od nawrócenia św. Ignacego z Loyoli” – czytamy we wstępie do letniego „Życia Duchowego”, gdyż jubileusz ten stał się inspiracją do podjętej w numerze refleksji nad nawróceniem.