prorocy Starego Testamentu

powiązane treści:

  1. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę?

    Doświadczenie klęski w tekstach prorockich
    Świadomość Ojcowskiej dobroci Boga sprawia, że bohaterowie biblijni inaczej niż współcześni odbierają prorockie wizje klęski. Odczytują je jako znak, że jeszcze można się nawrócić. Skoro klęska dopiero ma nastąpić, to trzeba szybko zmieniać sposób postępowania.