pożądliwość oddalające od Chrystusa

powiązane treści:

  1. Ścieżka wiodąca do przebóstwienia

    Błogosławieństwa w Kościele prawosławnym
    Błogosławieństwa rozpoczynające Kazanie na Górze (por. Mt 5,1–7,28; Łk 6,17–49) w tradycji chrześcijaństwa wschodniego traktowane są jako przykazania Chrystusa. Została w nich zawarta nauka o istocie prawdziwego szczęścia chrześcijanina.