pomoc ofiarom wykorzystania seksualnego

powiązane treści:

  1. Życie Duchowe • JESIEŃ 116/2023

    Kryzys i nadzieja
  2. Miłosierdzie dla wybranych

    Czy wobec osoby wykorzystanej seksualnie w dzieciństwie potrafimy być miłosierni? Moje obserwacje i rozmowy z pokrzywdzonymi pokazują, że zde­cydowanie zbyt często nie potrafimy.