pocieszenie duchowe

powiązane treści:

  1. Jak się zachować w czasie strapienia

    Osiem zasad ignacjańskich
    Strapienie duchowe jest przykrym i trudnym doświadczeniem, przeżywanym nieraz bardzo boleśnie. Rodzi się więc pytanie, czy istnieją środki i sposoby, które pozwalają je owocnie przeżyć. Od­powiedzi na nie poszukajmy u mistrza duchowego rozeznania – św. Ignacego Loyoli.
  2. Jak towarzyszyć, a nie kierować

    W Ćwiczeniach duchowych
    Jeśli ktoś zamierza pomagać innym w rozwoju duchowym jako kie­rownik duchowy, sam musi być człowiekiem zanurzonym w głę­bokiej relacji osobowej do Boga.