Maria Magdalena

powiązane treści:

 1. Tragarz nadludzkich ciężarów

  "Judasz z Kariothu" Karola H. Rostworowskiego
  Karol Hubert Rostworowski u schyłku Młodej Polski i w okresie dwudziestolecia uważany był za czołową postać dramatopisarstwa i największy talent po Wyspiańskim. Wśród jego licznych dzieł znajduje się "Judasz z Kariothu" (1912), dramat psychologiczny, którego akcja rozgrywa się w ciągu kilku dni dla chrześcijaństwa najważniejszych – w dniach śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
 2. List Marii Magdaleny do Zmartwychwstałego

  Wśród renesansowych utworów znajduje się łaciński tekst "Maria Magdalena Iesu Christo" („Maria Magdalena do Jezusa Chrystusa”). Liczy on 156 wersów i ma formę poetyckiego listu, który pisze Maria Magdalena do Jezusa po Jego Zmartwychwstaniu. Autor utworu to niemiecki humanista Helius Eobanus Hessus (1488-1540).
 3. Życie Duchowe • WIOSNA 86/2016

  Po co nam Zmartwychwstanie?
  Wiosenne „Życie Duchowe” – jak czytamy we wprowadzeniu – „chce nam pomóc w odświeżeniu patrzenia na zmartwychwstanie”. Artykuły zamieszczone w numerze są jednak pomocne nie tylko w owym odświeżeniu, lecz pozwalają także szerzej spojrzeć na śmierć, zmartwychwstanie i życie po nim, na rzeczywistość tajemniczą i nieodgadnioną.