Lumen gen­tium

powiązane treści:

  1. Nawrócenie synodalne, czyli wspólna droga

    Nawrócenie synodalne jest w toku, z wielką liczbą niewiado­mych… Być może jeden z jego bolesnych, ale koniecznych etapów można by roboczo nazwać nawróceniem antyklerykalnym. W koń­cu nie kto inny niż Franciszek klerykalizm uznał za perwersję.