ikonopisarstwo

powiązane treści:

  1. Piękno niemocy

    Z Marcinem Świądrem OFMCap, ikonografem, rozmawia Jacek Siepsiak SJ
    Marcin Świąder OFMCap: "Dla mnie ubodzy są we współczesnym świecie ikoną Chrystusa".
  2. Ikony poradzieckiego człowieka

    Z Siergiejem Wandałowskim, ukraińskim artystą malarzem, pisarzem ikon, mieszkającym w Kijowie, w Ławrze Pieczerskiej, rozmawia Józef Augustyn SJ
    Siergiej Wandałowski w rozmowie o ikonopisarstwie mówi m.in.: "Ikonę pisze się po to, aby się modlić. Ikona zespolona z modlitwą staje się wypełnieniem, uosobieniem modlitwy. W swojej istocie ikona to objawienie Prawdy, duchowego obiektu, ale nigdy nie jest ona jego wyobrażeniem. Wyobrażenie bowiem zawsze pozostaje iluzoryczne".