Ignacjański Rok Jubileuszowy

powiązane treści:

  1. Aktualność Ignacego Loyoli

    Pięćset lat od nawrócenia Ignacego Loyoli i czterysta lat od jego kanonizacji skłoniły jezuitów, by ogłosić Rok Ignacjański. Jest co wspominać i za co dziękować! Nasuwa się jednak pytanie, czy dziedzictwo ignacjańskie jest nadal aktualne...
  2. Życie Duchowe • LATO 111/2022

    Wszystko na nowo w Chrystusie
    Letnim numerem włączamy się w obchody Roku Ignacjańskiego, ukazując naszym Czytelnikom nieco szerzej postać św. Ignacego. Nie tylko jego życie i dzieło, ale także wpływ duchowości ignacjańskiej na kolejne pokolenia.