głoszenie z indywidualnym prowadzeniem

powiązane treści:

  1. Jak towarzyszyć, a nie kierować

    W Ćwiczeniach duchowych
    Jeśli ktoś zamierza pomagać innym w rozwoju duchowym jako kie­rownik duchowy, sam musi być człowiekiem zanurzonym w głę­bokiej relacji osobowej do Boga.