doświadczenie mistyczne

powiązane treści:

 1. Życie Duchowe • LATO 115/2023

  Zobaczyć Boga
 2. Św. Faustyna i duchowość jezuicka

  Duchowość i mistyka jezuicka odegrały znaczącą rolę w życiu św. Marii Faustyny Kowalskiej. Już chociażby przez fakt, że Konstytucje Towarzystwa Jezusowego miały wpływ na kształt reguły Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym żyła św. Faustyna.
 3. Nawoływanie do zawierzenia Bogu

  Duchowe pouczenia Mistrza Eckharta
  Mistrz Eckhart głosił prawdy niełatwe i bezpośrednio dane jedynie nielicznym. Wszystko, co czynił, wypływało z wewnętrznej potrzeby dzielenia się zniewalającą oraz bezbrzeżną radością, która spłynęła na niego w łasce kontemplacji najświętszych tajemnic. Pragnął przywieść do Boga jak największą liczbę ludzi i napełnić ich ducha słodyczą Boskich ujawnień.
 4. Mistyka a liturgia

  W chrześcijaństwie mistyka jako rzeczywistość tajemnicza postrzegana jest przede wszystkim jako dar w sposób wolny udzielany przez Boga, polegający na szczególnym i głębokim przeżywaniu zjednoczenia z Nim i poznania rzeczywistości nadprzyrodzonej przez osobę wierzącą. Samemu przeżyciu mistycznemu mogą towarzyszyć różne zjawiska, które stanowią owoc gruntownie uprawianej kontemplacji i ascezy.
 5. Życie Duchowe • ZIMA 41/2005

  Doświadczenie mistyczne
  Zimowy numer „Życia Duchowego” nosi tytuł "Doświadczenie mistyczne". W numerze m.in.: ks. Roman Rogowski, Mistyka przyrody; Marek Blaza SJ, Mistyka a liturgia; Paweł P. Ogórek OCD, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu; Jan M. Bereza OSB, Dialog mnichów. W dziale Rozmowy duchowe m.in. rozmowa z aktorką Stanisławą Celińską.