W jesiennym numerze piszemy o kryzysie i nadziei...

„Wiele się dziś mówi i pisze o kryzysie, wyliczając jego przejawy niemalże na wszystkich polach, z Kościołem włącznie” – czytamy we wstępie do numeru jesiennego i zapewne każdy z nas może się też odwołać do własnych trudnych doświadczeń. Nie lubimy kryzysów, boimy się ich, kojarzą się nam przede wszystkim negatywnie i wolimy ich unikać. Tymczasem zarówno u starożytnych filozofów, jak i w Biblii kryzys ma też wiele innych znaczeń, także pozytywnych i dających nadzieję.

O przejawach kryzysu w życiu chrześcijan oraz zagrożeniach i szansach, jakie wielokrotnie z sobą niesie, piszą w numerze między innymi: ks. Robert Skrzypczak o Kościele jutra, Henryk Pietras SJ o kryzysie jedności w Kościele V wieku, bp Janusz Mastalski o owocach drogi synodalnej, Dariusz Kowalczyk SJ o duchowości na czas zamętu, senator Czesław Ryszka o Niepokalanej, która uratuje świat, Marcin Ciechanowski OSPPE o kryzysie jako ważnej Bożej katechezie na przykładzie proroków Eliasza i Jonasza oraz Maria Miduch o niosącym nadzieję przesłaniu Apokalipsy.

Ponadto w numerze także artykuł Elżbiety Wiater o świętych kobietach, które Bóg postawił na drodze Kościoła w chwilach kryzysu wspólnoty, oraz tekst br. Jana Janusia, albertyna, który przypomina postać św. Brata Alberta. Z kolei o bolesnej rzeczywistości Kościoła raniącego pisze Wojciech Bojanowski SJ, współpracownik Centrum Ochrony Dziecka, a Damian Strączek, odwołując się do głośnej książki Chantal Delsol, zastanawia się, czy przeżywamy właśnie koniec cywilizacji chrześcijańskiej.

Dział główny zamyka świadectwo ukraińskiego jezuity Mykhaily Stanchyshyna o wierze, która żyje spotkaniem, i o trudnościach w spotkaniu dwóch narodów w kontekście toczącej się na Ukrainie wojny oraz dwa artykuły poświęcone zagadnieniom terapeutyczno-psychologicznym: Sylwii Przewoźnik o znaczeniu sensu życia i religijności w sytuacjach kryzysowych z odwołaniem do logoterapii Viktora E. Frankla oraz Doroty Grzybowskiej-Korcyl o tym, jak pomóc i dać nadzieję chorym psychicznie.

Zachęcamy również do lektury artykułów w innych działach. W „Rozmowach duchowych” publikujemy wywiad z Alicją Kmietowicz-Synowiec i Michałem Kusiem, psychologami i terapeutami z Jezuickiego Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej „Manresa” w Krakowie, natomiast w dziale „Duchowość Ćwiczeń” proponujemy refleksję Remigiusza Recława SJ o kryzysach i ich owocach w duchowości ignacjańskiej.

Kryzys z punktu widzenia Bożego objawienia zawsze niesie z sobą nie tylko nadzieję, lecz także obietnicę Bożego zwycięstwa. W tym numerze staramy się spojrzeć na kryzysy właśnie z Bożej, zwycięskiej perspektywy… „Bo nadzieja zawieść nie może” (por. Rz 5,5).

Numery Życia Duchowego