Pascha Pana, Pascha, raz jeszcze powiem Pascha...

„Pascha Pana, Pascha, raz jeszcze powiem Pascha, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. To dla nas święto świąt, uroczystość nad wszystkimi innymi uroczystościami. Przewyższa ona swą jasnością wszystkie święta nie tylko te świeckie związane z ziemią, ale święta samego Pana, które świętujemy ku Jego czci, tak jak słońce przewyższa swym blaskiem gwiazdy”
(Św. Grzegorz z Nazjanzu, Oratio 45)

 

Tej wzniosłości i radości Paschy, którą my nazywamy Wielkanocą, i to na wszystkich jej poziomach, zarówno w przyrodzie przez odradzające się wiosenne życie, jak i w naszych rodzinach i wspólnotach przez odnowę wzajemnych więzi przyjaźni i miłości przy wielkanocnym stole, jak też – przede wszystkim – w naszym duchu, poprzez głębokie doświadczenie zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią...

Życzy zespół redakcyjny „Życia Duchowego”

Numery Życia Duchowego