Cel życia człowieka i innych stworzeń

Zasada i Fundament Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli
red. Wacław Królikowski SJ
Produkt można zakupić na
Cena det.
40.86 zł

„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją”…

To początek Fundamentu otwierającego Ćwiczenia duchowe, w którym św. Ignacy Loyola zawarł cel życia człowieka – i innych stworzeń – ukazując nie tylko, co nim jest, ale także, jak go osiągnąć. Analizie kolejnych słów i zdań tego pierwszego ćwiczenia ignacjańskich rekolekcji poświęcone są zawarte w książce artykuły będące owocem XLII Kursu Duchowości Ignacjańskiej. Ich autorzy w pogłębionej refleksji nad znanym 23. numerem Ćwiczeń piszą między innymi, co to znaczy, że człowiek ma chwalić, czcić i służyć Bogu, czym jest zbawienie duszy i co na tej drodze bardziej nam pomaga. Ukazują też niezwykłą głębię i ponadczasowość Zasady i Fundamentu, który mimo że został zredagowany w XVI wieku, pozostaje ciągle aktualny i pomocny w życiu duchowym i ludzkim.

Książka może stać się podpowiedzią, jak umacniać się w realizacji głównego powołania, którym jest budowanie relacji z miłującym nas Bogiem: jak przyjmować Jego Miłość i odpowiadać na nią swoją miłością, jak właściwie korzystać z rzeczy tego świata i uczyć się odrywać od swojego ego, by kierować się ku Innemu i ku innym.

„Zasada i Fundament to życiodajny korzeń, z którego wyrastają pień, konary, gałęzie, liście i owoce pięknego i wielkiego drzewa miłości”.

Książki z duchowości ignacjańskiej