Uzdrowienie wewnętrzne drogą do pokoju i zgody na życie

Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek
Produkt można zakupić na
Cena det.
20.24 zł

Sesja podejmuje popularny dziś temat wewnętrznego uzdrowienia. Autorzy, odwołując się do Ewagriusza z Pontu i innych mistrzów życia duchowego, a także do własnego doświadczenia osobistego i duszpasterskiego, wskazują, że obok modlitwy osobistej i wspólnotowej uzdrowienie wewnętrzne wymaga codziennego zmagania się z wszelkimi złymi myślami, odczuciami i pokusami z pomocą oręża, jakim jest Słowo Boże.

Konferencje z duchowości na płytach CD i MP3