Szymon Hiżycki OSB

(ur. 1980), opat tyniecki, specjalista z zakresu starożytnego monasty­cyzmu, wykładowca w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym Ojców Do­minikanów. Opublikował między innymi: Pomiędzy grzechem a myślą. „O ośmiu duchach zła” Ewagriusza z Pontu; Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.

Publikowane artykuły: