Danuta Piekarz

– biblistka i italianistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. W latach 2008−2013 była konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich. Ostatnio opublikowała: (Nie) bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku?; (Nie) święty gniew. Co Biblia mówi o złości?; Nie pożądaj. Co Biblia mówi o zazdrości?