Adolfo Nicolás SJ

Adolfo Nicolás SJ (1936-2020), przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego (2008-2016), profesor teologii systematycznej w tokijskim jezuickim Sophia University (1971-2001), dyrektor East Asian Pastoral Institute przy Uniwersytecie Ateneo de Manila w Quezon City (1978-1984), prowincjał Japonii (1993-1999) oraz duszpasterz wśród ubogich emigrantów w Tokio.