Maura Zátonyi OSB

siostra z opactwa św. Hildegardy w Eibingen. Studiowała filologię klasyczną w Budapeszcie, doktoryzowała się z filozofii w Moguncji i ukończyła studia teologiczne w Sankt Georgen we Frankfurcie. Przewodnicząca Centrum Nauki, Badań i Duchowości Europejskiej – Akademia św. Hildegardy w Eibingen. Opublikowała między innymi: Vidi et intellexi. Die Schrifthermeneutik in der Visionstrilogie Hildegards von Bingen.