Henri de Lubac SJ

Henri de Lubac SJ (1896-1991), francuski jezuita, kardynał, wybitny teolog i humanista, członek teologicznej komisji przygotowującej Sobór Watykański II i jego uczestnik. Miał istotny wkład w powstanie między innymi Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes". W języku polskim ukazały się między innymi: Ateizm i sens człowieka; Dramat humanizmu ateistycznego; Katolicyzm; Medytacje o Kościele; Na drogach Bożych; Słowo Boże w historii człowieka.

Publikowane artykuły: