Piotr Aszyk SJ

Piotr Aszyk SJ (ur. 1968), wykładowca etyki, kierownik Pracowni Inicjatyw Społecznych Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie, duszpasterz w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy. Opublikował między innymi: Konflikty moralne a etyka; Granice leczenia