Ks. Józef Kloch

(ur. 1959), kierownik Katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 2003-2015 rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Opublikował między innymi: Kościół w Polsce wobec Web 2.0.