Małgorzata Borkowska OSB

(ur. 1939), historyk, znawczyni historii życia zakonnego, polonistka, tłumaczka i pisarka, doctor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Opublikowała między innymi: Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku; Twarze ojców pustyni; Panny siostry w świecie sarmackim.

Publikowane artykuły: