Halina Czerna

(ur. 1968), teatrolog, magister filozofii, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Architekton” (1996-1999), redaktor naczelna „Gazety Festiwalowej Kraków 2000” (1999-2001), autorka licznych artykułów i recenzji z zakresu architektury współczesnej, architektury wnętrz, scenografii i filozofii. Publikuje między innymi na łamach „Logosu i Ethosu”.