Zdzisław J. Kijas OFMConv

(ur. 1960), profesor teologii systematycznej, pracownik Kongregacji do spraw Świętych. Opublikował między innymi: Odpowiedzi na 101 pytań o rzeczy ostateczne; Życie zakonne, turystyka czy pielgrzymowanie; Kto szuka Boga. Napomnienia św. Franciszka.