Ks. Romuald Jaworski

(ur. 1950), teolog, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Opublikował między innymi: Psychologiczne korelaty religijności personalnej; Ku pełni życia: od zabiegów o przeżycie do osiągnięcia życia w pełni; Harmonia i konflikty.

Publikowane artykuły: