Rozmowy duchowe

Z Pawłem Rojkiem, filozofem i socjologiem, autorem "Liturgii dziejów", rozmawia Jacek Siepsiak SJ
Z teolożką Zuzanną Radzik rozmawia Jacek Siepsiak SJ
Z ks. Mirosławem Malińskim, duszpasterzem akademickim z DA „Maciejówka” we Wrocławiu, rozmawia Bartłomiej Sury.
Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Bartłomiej Sury (fragmenty wywiadu, który ukazał się na łamach jesiennego numeru "Życia Duchowego").
Z Hieronimem Fokcińskim SJ, historykiem Kościoła, relatorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, rozmawia Józef Augustyn SJ.
Z Jakubem Kołaczem SJ, przełożonym Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, rozmawia Jacek Siepsiak SJ.